Szolgáltatások

Munka-Tűzvédelmi Tanácsadás

A munkáltatónak a munkabiztonsági előírásokat fokozottan szem előtt kell tartania. A munka- és tűzvédelmi szabályok összetettsége mellett számos egyéb tényező befolyásolja, hogy a munkáltatóra milyen kötelezettségek hárulnak. Egyszerű és gyors feltérképezést követően, segítünk megtalálni azt az optimális állapotot, hogy vállalkozása teljesítse a jogszabályi kötelezettségeit és garantáljuk a munkavállalói, ezáltal a munkavégzés biztonságát.

Munkaügyi Tanácsadás

A külföldi munkavállalók foglalkoztatása engedélyeztetési, bejelentési eljárások lefolytatását, szigorú nyilvántartások vezetését, határidőben teljesítendő egyéb kötelezettségeket ró mind a munkáltatóra, mind a munkavállalóra, melyek jogszerű teljesítését a hatóságok ellenőrzik. Szolgáltatásainkkal az igényének megfelelően segítünk a megfelelő engedélyek, a lakcímkártyák, a szálláshelybejelentések ügyintézésében, a munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek szabályszerű teljesítésében.

Munkajogi Tanácsadás

A munkáltató és a munkavállaló között keletkező és bíróság elé kerülő ügyekben eljáró ügyvédeink a munkabiztonsági és HR szakértőinkkel együtt több szakma bevonásával sikeresebben látják el ügyfeleink képviseletét a fenti szolgáltatás nyújtotta keretek között, akár munkabaleset, akár kártérítés, akár túlmunka, vagy jogellenes jogviszony megszüntetése az ügy tárgya.